Hvis du ikke har betalt første faktura, vil du motta en purring med purregebyr. Alle nye fakturaer etter første, vil inneholde et nytt gebyr. Disse gebyrene er for å dekke inn våre kostnader.


Purregebyrene er en del av fakturabeløpet, og skal betales. Hvis du bare betaler hovedbeløpet, vil gebyrene bli ført på en restnota. Denne restnotaen er en ny faktura, som vi vil ta videre til inkasso.