Nei.

Vi gir ikke rabatter til kunder, med mindre noe annet er avtalt før bestilling.


Det er derimot mulig å få rabatter hvis man kjøper større kvantum. Bokhandlere har egne rabattordninger, og bedrifter kan få egne avtaler for ansatte. Ta kontakt med kundeservice hvis du vil ha mer informasjon om rabattavtalene.