For å få tilgang til FastFit Akademiet må du opprette din medlemside først. Det kan du gjøre via denne linken:

https://fun.fastfit.no/membership-area19044198/c168c42993f

Du finner modulene for FastFit Akademiet der. 


Merk at FastFit Akademiet er i utvikling, og vi jobber med å få på plass modulene senest 31. august.